ออมสินจัดคอร์ส พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Start up จัดงาน GSB Symposium for Startups #1 “ออมรักษ์”

0
1073

20180314_140507

 ธนาคารออมสินได้จัดงานอบรม “GSB Symposium for Startups #1 ออมรักษ์” ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “เสือคืนถิ่น สิงห์คืนถ้ำ” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs Start up

20180314_160205

นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs Start up ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญต่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 โดยธนาคารออมสินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้มุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล ธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการ GSB SMEs Start up เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ในทุกมิติ ทั้งด้านการเป็นแหล่งทุน ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันธุรกิจ

20180314_133542

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ธนาคารออมสินได้เกียรติจากวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายในหัวข้อ “รักษ์นวัตกรรม” คุณประภากาศ อังศุสิงห์ ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ฮุคส์ บาย ประภากาศ บรรยายในหัวข้อ “รักษ์ภูมิปัญญาไทย” คุณอาริยะ คำภิโล กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Jones’ Salad บรรยายในหัวข้อ “รักษ์สุขภาพ” คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ผู้ร่วมก่อตั้งไร่รื่นรมย์ บรรยายในหัวข้อ “รักษ์ท้องถิ่น” เป็นต้น อีกทั้งยังมีเวทีเสวนา “รักษ์ธุรกิจ” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิทีไทย กรุ๊ป จำกัด คุณสิทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด คุณอานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์พอเทลล์ จำกัด

20180314_131947

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้ประกอบการ SMEs Start up ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ จะมาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาตนเอง ในยุคดิจิทัล ได้ปรับตัวให้ทันกับการดำเนินธุรกิจใน ยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันสูงและต้องปรับตัวตลอดเวลา โดยนำนวัตกรรมหรือกระบวนการทางดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อจะได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้องค์ความรู้ในหลายๆ เรื่อง เพื่อนำไปใช้กับการประกอบธุรกิจ

“ธนาคารออมสิน มีส่วนเข้าไปให้การสนุนผู้ประกอบการ SMEs Start up เหล่านี้อย่างครบวงจร ให้ผู้ประกอบการคิด ทำใหม่ มีแนวทางพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างยั่งยืน สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นโปรดักส์แชมป์เปี้ยนได้ และต่อยอดต่อไปได้ โดยเมื่อต้นปี 2561 นี้ ธนาคารฯ ได้สร้างเว็บไซต์ GSB SMEs Startup ซึ่งมี Feature ต่างๆ มากมาย เพื่อเป็นตัวช่วยทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs Startup เช่น เป็น Market Place ที่ขยายโอกาสทางธุรกิจ ได้เพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและราคาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งธนาคารออมสิน พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป” รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กล่าวในที่สุด.