อย. มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ พร้อมปฏิรูป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

0
1364

อย. ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ออกมาให้ความเห็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เผยได้ให้ HITAPเสนอรูปแบบการปรับองค์กร ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางปฏิรูปที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันได้ปรับรูปแบบการทำงาน ตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งการประเมินการขึ้นทะเบียน เฝ้าระวัง และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย

นพ. ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า  ตามที่มีผู้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งยังคงพบปัญหาหลายด้านที่ควรต้องมีการปฏิรูปการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. นั้น ต้องขอขอบคุณในคำแนะนำ อย.ตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ในช่วง 10 ปีนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายสิบเท่า ทาง อย. ได้มีการปรับแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อสถานการณ์มาโดยตลอด ซึ่งการพิจารณาอนุญาตเป็นงานที่แยกออกจากงานเฝ้าระวังอยู่แล้ว แต่ก็ยังพบปัญหา จึงได้มีการศึกษาแนวทางปฏิรูป โดยให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เสนอรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายทางเลือก และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ความเหมาะสม และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเนื่องจากบริบทของไทยต่างจากต่างประเทศ เช่น ปัญหาการยื่นขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง แต่ หลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดแล้วมีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม ดังจะเห็นจากหลายกรณีที่เป็นข่าว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการลักลอบใส่ไซบูทรามีน อย. ได้แก้ปัญหาด้วยการยกระดับไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ทำให้บทกำหนดโทษรุนแรงขึ้น โดยผู้กระทำผิดจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี และปรับถึง   2ล้านบาท ซึ่ง อย. ไม่ได้รอการปฏิรูป ได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำงาน เช่น การตรวจสถานที่ผลิตทุกผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น รวมถึงการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อย. ทราบดีว่า ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นกว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ จึงได้มีการร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น เครือข่ายมหาวิทยาลัย สำนักงาน กสทช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงสภาวิชาชีพ และภาคประชาชน ในการทำงานร่วมกัน ทั้งการช่วยประเมินการขึ้นทะเบียน การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า อย. พร้อมเปลี่ยนแปลง และมีการปฏิรูปองค์กรให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย มีความรู้ และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม