อย. จัด 4 ช่องทางตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0
2095

ขณะนี้ อย. ได้จัดทำช่องทางตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.  จำนวน 4 ช่องทาง จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลที่ส่งมาให้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก อย. และสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ