อย่ารอช้า “SME D Bank” ดันของดี 77 จังหวัดทั่วไทย พร้อมขายแล้วบน platform online “Shopee”

0
1209

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ Shopee จัดกิจกรรม 77 ของดี Shopping Online by Shopee นำของดีเด่นที่มีเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ประกอบการ 77 จังหวัดทั่วประเทศขึ้นขายบน Platform Ecommerce ชื่อดัง ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าดี โดนใจ มีมาตรฐานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสู่โลก online และประสบความสำเร็จด้วยโอกาสและช่องทางการตลาด Digital 4.0

ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมนำร่องคัดเลือกสินค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจัดขึ้นในจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30 – 17:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ โทร. 02-265-4097 หรือ 02-265-4494 ซึ่งธนาคารจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไป