อพท. จัดแสดงในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 19 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

0
1863

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 6  สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดน่านให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น นำผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน เช่น ชุมชนบ่อสวก ชุมชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด และ แบรนด์น่านเน้อเจ้ามาจัดแสดงในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 19 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อพท.6 ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยดีไซน์อันโดดเด่นของวัตถุดิบผ้าทอพื้นถิ่นอันมีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน สู่ของฝากอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.6  ให้การสนับสนุน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนในจังหวัดน่านเองให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ตามแบบฉบับวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวน่าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

     

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในงานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดน่านไปจัดแสดงในงาน ไทยเฟสติวัล ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการร่วมงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่เข้ามาชมงาน สำหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆในจังหวัดน่านที่ได้นำมาในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติได้สนใจร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนที่ได้นำผลิตภัณฑ์ มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองทำกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งกิจกรรมทำสวยดอกไม้ จากชุมชนตำบลในเวียง-บ้านหนองเต่า และกิจกรรมทำโคมมะเต้า จากบ้านโคมคาม ชุนชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด และผู้เข้าชมงานยังได้อุดหนุนสินค้า ที่ผลิตจากผ้าพื้นเมืองของจังหวัดน่าน แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” จากชุมชนบ่อสวก เป็นจำนวนมาก