หน่วยงานราชการรับจ่ายเงินจากประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

0
728

     

     

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นายวรวรรธน์ ภิญโญ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวันแรกที่หน่วยงานราชการ เริ่มให้บริการรับและจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดและเช็ค ตามนโยบาย National e-Payment เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่กรมมสรรพสามิต ราชวัตร