ส.ธนาคารไทย ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ไทย ส่งต่อความรู้ด้านการเงินให้คนรุ่นใหม่ ผ่านอาสาสมัครที่รับการอบรม “TRAIN THE TRAINER” กับโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

0
1325

โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”

นายปรีดี  ดาวฉาย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อม นายปิติ  ตัณฑเกษม (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินแก่ภาคประชาชน (Financial Literacy) นำอาสาสมัคร 500 คน ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารพาณิชย์ไทย 15 แห่ง ฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินแบบเข้มข้นกับกิจกรรม “TRAIN THE TRAINER” เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้คนรุ่นใหม่ ในโครงการ คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ซึ่งริเริ่มโดยสมาคมธนาคารไทย ซึ่งวิทยากรอาสาสมัครเหล่านี้จะลงพื้นที่ตามโครงการนำร่องเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการการเงินของตนเอง ทั้งด้านการใช้จ่าย การออม และการลงทุน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงานและรู้จักบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการอบรมซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีวิทยากรที่เป็นกูรูทางด้านการเงินและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ยกพลกันมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มาเพิ่มเติมความมั่นใจให้กับผู้เข้าอบรมทั้งในเรื่องการจัดการทางด้านการเงินสำหรับชีวิตประจำวัน การลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง การสร้างบุคลิกภาพ แรงบันดาลใจ และทักษาการถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบเวิร์คช้อปให้ทุกคนได้มีโอกาสทดลองใช้สื่อการสอนความรู้ทางการเงินแบบดิจิทัล หรือ Learning by Gaming จัดทำเป็นเกมสนุกๆ เช่น Money Quiz (ประลองปัญญาทางการเงิน) Life is Fun (ใช้ชีวิตให้สนุก) Smart Savings (ออมก่อนรวยกว่า) Key to Success (กุญแจสู่ความสำเร็จ) เพื่อทุกคนจะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้นำไปใช้สอนน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการนำร่อง