สู่การสัมมนารับเชิญ ณ ประเทศภูฏาน กับ เอมสตาร์เน็ตเวิร์ค

0
703

21

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15 16

17 18

19 20 21

 

22 23 24

25 26 27

 

28 29 30

31 32

33 34

35 36

37 38 39

40 41

การเดินทางสู่การสัมมนารับเชิญนักธุรกิจเอมสตาร์ระดับไดมอนด์สตาร์ และสูงขึ้นไป ณ ประเทศภูฏาน… วันแรก ได้เดินทางสู่เมืองพาโร เข้าชมพาโรซอง (ป้อมปราการ), พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) , วัดคิชู ลาคง จากนั้น ก็เดินทางสู่เมืองทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน เข้าชมที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งประเทศภูฏาน จัดเป็นประเทศที่มีแสตมป์สวยที่สุดในโลก และตามด้วยการเข้าชมสถานที่ทรงงานของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก และรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พักของคืนนี้ คือ โรงแรม Le Meridien , Thimphu พร้อมชมศิลปการแสดงพื้นบ้าน ก่อนที่ทุกคนจะพักผ่อน เพื่อ เดินทางกันต่อในวันพรุ่งนี้ …