สินมั่นคงประกันภัยร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

0
1230

   

   ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการได้รับโลหิตในยามจำเป็นทั่วประเทศ โดยตลอดทั้งปี 2561  มีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น รวมจำนวนกว่า 100,000ซีซี