“สาริณี เสฐียรภัคกุล” General Manager และ “กัลยาณี วงศ์ขัติยะ” Diamond Director ยูซานา ประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดาราวาไรตี้ อะวอร์ด

0
777

คุณสาริณี เสฐียรภัคกุล General Manager บริษัท ยูซานา ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลดาราวาไรตี้ อะวอร์ด สาขา “ผู้บริหารดีเด่น” และ คุณกัลยาณี วงศ์ขัติยะ Diamond Director ผู้นำนักธุรกิจ บริษัท ยูซานา ประเทศไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลในสาขา “นักธุรกิจดีเด่น” จากงานประกาศรางวัล Star Variety Award 2019