สหประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดี 66 ปี ชสท.

0
474

     

     

     

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการ และคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ในโอกาสครบ 66 ปีแห่งการก่อตั้ง และเข้าร่วมงานโครงการ “66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร” โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการตลาดสินคัาสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 (Co-op Click 4.0)โครงการข้าวแกงสหกรณ์รุ่นที่ 5 และ โครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชนประจำปี 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ภายในงานมีการจัดแสดงบูธต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิกไม่ว่าจะเป็นชุมนุมสหกรณ์จังหวัดระยอง จำกัด นำทุเรียนคุณภาพเกรดเอมาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 66 บาท สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา นำหมี่โคราชมาผัดบริการผู้เข้าร่วมงานและมีนาทีทองหมี่โคราชชุดละ 66 บาท ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร นำกาแฟเขากระทิงมาบริการ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร บริการกาแฟ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์นำส้มตำ อาหารอีสานมาบริการ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก นำข้าวแกงมาบริการ เป็นต้น