สหประกันชีวิตมอบสินไหมผู้ช่วยนักบินกรณีเฮลิคอปเตอร์เหยี่ยวข่าว 7 สี ตก

0
1416

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ รองประธานกรรมการ และ นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด ได้ร่วมงานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก สินสมุทร สินเภตรา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด ผู้ช่วยนักบินที่เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เหยี่ยวข่าว 7 สี ตกที่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ วัดศิริธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

     

ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทรประธานฯ บมจ.สหประกันชีวิต ได้มอบสินไหม เป็นจำนวนเงิน 2,298,000 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท) ให้แก่ พันตำรวจเอก ชวนนท์ ประเทศรัตน์ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบินตำรวจ จำกัด ผู้รับผลประโยชน์แทน พันตำรวจเอก สินสมุทร สินเภตรา สมาชิกของสหกรณ์ที่เสียชีวิตและได้มอบความไว้วางใจใช้บริการสวัสดิการประกันชีวิตไว้กับสหประกันชีวิตก่อนส่งมอบให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตต่อไป สหประกันชีวิตขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกครั้ง