สหประกันชีวิตบริจาคข้าวสารและชุดกีฬาในกิจกรรมพี่เพื่อน้องฯ ปี 15

0
1171

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางรัชนีพร พึงประสพ รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15 ประจำปี 2561” โดยร่วมบริจาคข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ 300 กิโลกรัม ชุดกีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมนำเกมส์ไปร่วมสนุกกับน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดผิงแดด โรงเรียนวัดนอกปากทะเล และโรงเรียนบ้านดอนมะขาม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งน้องๆ เด็กๆ ให้ความสนใจร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลกันอย่างสนุกสนานและเนืองแน่น ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

     

สำหรับโครงการ “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” เป็นโครงการแห่งการมีส่วนร่วม ทั้งสื่อมวลชน องค์กรหรือหน่วยงานทั้งในวงการประกันภัยและธุรกิจอื่นๆ รวมเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยทุกคนทุกองค์กรมีส่วนร่วมทำงานกับชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ เป็นกิจกรรมอันนำมาซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการจัดงานพี่เพื่อน้องปีที่ 15 ได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ นักเรียนและโรงเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม โรงเรียนที่เป็นสถานที่จัดงาน ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนที่เข้าร่วมงาน รวมถึงหน่วยงานและบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน