สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62 

0
2048

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62  จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11  เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผล    ทำให้ไตรมาสที่ 1/61 MPI ขยายตัวร้อยละ 3.93 (ไตรมาสที่ 1/60 ขยายตัวร้อยละ 0.11 )  อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 76.06 สูงสุดในรอบ 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index – MPI) ประจำเดือนมีนาคม 2561 มีการขยายตัวร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกประจำเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย น้ำมันปิโตรเลียม เม็ดพลาสติกและน้ำมันพืช

อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากเครื่องยนต์และรถปิคอัพเป็นหลัก ตามการเติบโตของกำลังซื้อภายในประเทศที่ดีขึ้น และการกระตุ้นตลาดด้วยการเปิดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่ๆ และการส่งออกไป ออสเตรเลีย อาเซียน (ยกเว้นเวียดนาม) ยังเติบโตได้ดี

น้ำตาลทราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ทำให้วัตถุดิบคืออ้อยเข้าสู่โรงงานจำนวนมาก

น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 และ 95 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเครื่องบินเป็นหลัก   จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง