สรุปยอดสินไหม 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ปี 2561

0
2662

สมาคมประกันชีวิตไทยเผยยอดสินไหมช่วง 7 วันอันตราย  ( ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17  เมษายน  2561) ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น  418 ราย  และในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด มีผู้ทำประกันชีวิตไว้เพียง 86 ราย เป็นเงินสินไหมมรณกรรมสุทธิกว่า 25 ล้านบาท

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกันทุกปี เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื่องจากเป็นเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดยาว ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาทำให้การจราจรคับคั่งและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ขาดวินัยจราจรและประมาท ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานถึงสถิติอุบัติเหตุ และจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ปี  2561 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาว่า มีอุบัติเหตุรวม 3,724 ครั้ง และมีจำนวนผู้เสียชีวิต 418 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตทั้งหมดนั้น มีผู้ทำประกันชีวิตไว้เพียง 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.57 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยมีจำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตเพียง 101 กรมธรรม์เท่านั้น คิดเป็นเงินสินไหมมรณกรรมสุทธิทั้งสิ้น 25,203,369 บาท ซึ่งขณะนี้บริษัทประกันชีวิตอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมมรณกรรมให้แก่ผู้รับประโยชน์ สำหรับทายาทหรือผู้รับประโยชน์รายใดยังไม่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานกรณีเสียชีวิตของผู้เอาประกัน ขอให้รีบดำเนินการเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับ”

ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิตไว้แล้วควรตรวจสอบประกันชีวิตที่ได้ทำไว้ว่ายังมีผลบังคับอยู่หรือถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยแล้วหรือไม่เพื่อความคุ้มครองที่ต่อเนื่องอยู่เสมอนะครับ