สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ต เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมสภาอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ครั้งที่ 21

0
299

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ต เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมสภาอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ครั้งที่ 21 พร้อมสัมมนาในหัวข้อการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการ กลยุทธ์สำคัญในปี 2020 ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019  Inline image

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต ผู้จัดงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 (Food & Hotel Thailand 2019) เชิญผู้สนใจและผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเข้าร่วมงานประชุมสภาอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ครั้งที่ 21 (Thailand 21th Hospitality Industry Congress ) พร้อมร่วมสัมมนาในหัวข้อ ตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการ กลยุทธ์สำคัญในปี 2020 (Digital Marketing for Hospitality: Critical Tactics for 2020) ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สำหรับหัวข้อในการสัมมนาประกอบด้วย 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ 1. เคล็ดลับการเพิ่มยอดขาย ช่องทางการจองตรง 2. การขายในยุคดิจิทอล 3. กลยุทธ์พิชิตกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Free Independent Traveler : FIT) 4.เปิดโรงแรมง่ายกว่าที่คุณคิด โดยวิทยากรผู้ร่วมการสัมมนา อาทิ ที่ปรึกษาโรงแรม รวมถึงผู้เชียวชาญจาก Radisson Group และ Independent Hotel