สมาคมประวินาศภัยไทย จัดฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน)

0
221

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมฝึกสอนโยคะเพื่อสุขภาพ (ขั้นพื้นฐาน) ให้กับพนักงานของบริษัทสมาชิก

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เย็นจิต สิงหะพันธุ (ครูนุช) ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนโยคะ 15 ปี จากสถาบันการฝึกสอนโยคะ ประเทศอินเดีย มาเป็นผู้ฝึกสอน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย