สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดการอบรม IMDP รุ่นที่ 27

0
360
ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27 (Insurance Management Development Program: IMDP) พร้อมบรรยายพิเศษ “ภาพรวมและบทบาทของธุรกิจประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม” จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ หัวหน้าโครงการ IMDP รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิด โครงการ IMDP เป็นหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถ

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ หัวหน้าโครงการ IMDP รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

รวมถึงเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพที่สามารถขับเคลื่อนนำองค์กรฝ่าความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป โดยมีผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันวินาศภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมรวมกว่า 50 คน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1