สมาคมประกันชีวิตไทย ลงนามความร่วมมือกับ ETDA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

0
488

นายจรุง เชื้อจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 6 จากขวา) ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)ร่วมกับ สภาและสมาคมชั้นนำ 13 แห่ง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความไม่สอดคล้องตามหลักการ ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน