สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมประชุม 44Th AEAN Insurance Council Meeting

0
1531

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคม และ นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคม เข้าร่วมประชุม ASEAN Insurance Council Meeting ครั้งที่ 44 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมขับเคลื่อนทิศทางของธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียน นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไปในอนาคต ซึ่งการประชุม ASEAN Insurance Council  Meeting นี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้น ณ Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561