สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล

0
319

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้แทนภาคธุรกิจประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ ซึ่งจัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลค่ารักษาพยาบาล อาทิ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาลให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561