สมาคม TDSA จัดกิจกรรม CEOs meet CEOs

0
428

 

คณะกรรมการ และผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ร่วมให้การต้อนรับ
คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่สมาคมจัดกิจกรรม CEOs meet CEOs ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ร่วมแบ่งปันข้อมูล แนวคิด และมุมมองต่างๆ ในหัวข้อ “การตลาดสีขาว” ณ ห้องบุศราคัม 2-3 โรงแรมอวานี เอเทรียม
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ