สมาคมการขายตรงไทย ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อมอบทุนทรัพย์เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

0
1257

คณะกรรมการ และผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ร่วมกิจกรรม CSR เพื่อมอบทุนทรัพย์เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรรมการมูลนิธิ ให้เกียรตินำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิและรับมอบทุนทรัพย์พร้อมสิ่งของรวมมูลค่า 148,850 บาท จากคุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล นายกสมาคม ณ ห้องบุศราคัม 2-3 โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ