สมรรถนะขายตรงไทย ยุคใหม่ Modern Direct Sales Competencies

0
725

          

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการคัดเลือกในการเป็นสถาบันที่ให้ความรู้เรื่องธุรกิจขายตรง ได้มีการจัดสัมมนาเรื่อง “สมรรถนะขายตรงไทย ยุคใหม่ Modern Direct Sales Competencies” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ พันตำรวจเอกประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, ดร.สมชาย หัชลีฬหา นายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย, ดร.ศตพล จันทร์ณรงค์ นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และ ดร.จิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ