สจล. ผนึกเอกชน ปั้นนวัตกรไทย รับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม

0
822

กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 4 จากซ้าย) และ  นายพงศ์พรหม ยามะรัต กรรมการบริหาร บริษัท ดาต้า คุ้กกี้ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งโครงการก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล (CMMG) พัฒนาบุคลากรเอไอให้มีทักษะการคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 ทักษะที่เจนอัลฟาต้องมี ได้แก่ โค้ดเดอร์ มัลติมีเดีย เกมมิฟิเคชั่น สร้างนวัตกรไทยก้าวสู่ผู้นำอาเซียนและมีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล รับยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ