สคบ.ออกตรารับรองผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์น้ำดี

0
751

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานในพิธีมอบ “เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” พร้อมด้วยพลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหาร สคบ.ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

     

รูปแบบของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และหนึ่งในการค้าขายที่ถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตสูง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มสังคมที่แตกต่างหลากหลาย และน่าจะเป็นธุรกิจเพียงไม่กี่ประเภทที่มีมูลค่าการค้าขายตั้งแต่หลักสิบบาทจนถึงหลักล้านบาท เพราะด้วยความสะดวก ง่าย หลากหลาย รวดเร็วในการเลือกซื้อ จัดส่งและชำระเงิน ด้วยความสะดวกที่ถือเป็นจุดเด่นของธุรกิจออนไลน์นี่เองกลับกลายเป็นดาบสองคมที่มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีใจทุจริตใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนผู้บริโภค และยังเป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ตั้งใจทำมาหากิน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของธุรกิจออนไลน์ เป็นภาระและความเสี่ยงของประชาชนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการทำธุรกรรมออนไลน์อีกด้วย

     

     

รัฐมนตรีสุวพันธุ์ฯได้มอบนโยบายให้ สคบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นผู้รับผิดชอบในการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนกับ สคบ. อย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ โดยให้จัดทำสัญลักษณ์สำหรับผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการในเบื้องต้น และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลคือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนกับ สคบ. อย่างถูกต้อง มีการโฆษณาที่ไม่เกินจริงขายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ฯลฯ สคบ. จึงได้จัดโครงการมอบ“เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง”สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอใช้เครื่องหมายรับรองฯ อันจะเป็นการยกระดับและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับวงการ.ธุรกิจออนไลน์ในภาพรวม ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมด้วย

     

     

     

ในการนี้ มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับ “เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง”จำนวนประมาณ ๒๐๐บริษัท นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคที่มุ่งคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและยกย่องผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพ

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
เลขที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฯ ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ

02610801001 บริษัท 1577 โฮมชอปปิ้ง จำกัด
02610801002 บริษัท 158 แอ็ดเวิค จำกัด
02610801003 บริษัท 20 มีนา จำกัด
02610801004 บริษัท 360 องศา เทเลวิชั่น มาร์เก็ตส์ จำกัด
02610801005 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
02610801006 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
02610801007 บริษัท กิฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด
02610801008 บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
02610801009 บริษัท โกลเด้น เฮิร์บ บอดี้ แคร์ จำกัด
02610801010 บริษัท คอสเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801011 บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801012 บริษัท คิคูยาสยาม จำกัด
02610801013 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801014 บริษัท คิดให้ทำเป็น จำกัด
02610801015 บริษัท คิวเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด
02610801016 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
02610801017 บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
02610801018 บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำกัด
02610801019 บริษัท จิออดาโน (ไทย) จำกัด
02610801020 บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด
02610801021 บริษัท เจน ซี จำกัด
02610801022 บริษัท ชวน เจีย เบ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801023 บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
02610801024 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801025 บริษัท ช้างเชฟวี่ จำกัด
02610801026 บริษัท ชีโระ (ไทยแลนด์) จำกัด
02610801027 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
02610801028 บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด
02610801029 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
02610801030 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
02610801031 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
02610801032 บริษัท ซุปเปอร์ไฟน์ แบงค์ค๊อค จำกัด
02610801033 บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด
02610801034 บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด
02610801035 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
02610801036 บริษัท เซ็นทรัล ออนไลน์ จำกัด
02610801037 บริษัท เซ็นทรีก้า จำกัด
02610801038 บริษัท แซด รีเทล เทค จำกัด
02610801039 บริษัท ดอนไลท์ กรุ๊ป จำกัด
02610801040 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
02610801041 บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด
02610801042 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
02610801043 บริษัท ดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด
02610801044 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
02610801045 บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
02610801046 บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
02610801047 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
02610801048 บริษัท ทรู จีเอส จำกัด
02610801049 บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด
02610801050 บริษัท ทรู อินดัสทรี จำกัด
02610801051 บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
02610801052 บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด
02610801053 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
02610801054 บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
02610801055 บริษัท เทอร์โบ แพรอท จำกัด
02610801056 บริษัท ไทย โคอิเกะ เทรดดิ้ง จำกัด
02610801057 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
02610801058 บริษัท ไทยไดโซอินเตอร์เทรด จำกัด
02610801059 บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป จำกัด
02610801060 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
02610801061 บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด
02610801062 บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
02610801063 บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801064 บริษัท นิวซิตี้(กรุงเทพฯ) จำกัด(มหาชน)
02610801065 บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
02610801066 บริษัท เนคเคทซึ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
02610801067 บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด
02610801068 บริษัท เนเชอร์ คอนเซพท์ จำกัด
02610801069 บริษัท เนเชอรัล ไฮจีน จำกัด
02610801070 บริษัท เน็ตครีเอติค ดอทคอม จำกัด
02610801071 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
02610801072 บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด
02610801073 บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด
02610801074 บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด
02610801075 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
02610801076 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
02610801077 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
02610801078 บริษัท บิวตี้ แอนด์ เฮลธ์ เมคเกอร์ จำกัด
02610801079 บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
02610801080 บริษัท บุญรักษา มหาโชค จำกัด
02610801081 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801082 บริษัท แบลล์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
02610801083 บริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จำกัด
02610801084 บริษัท ปราง เมดิเฮิร์บส์ จำกัด
02610801085 บริษัท โปรบิซ คอร์โปเรท จำกัด
02610801086 บริษัท พรปิยะ เน็ตเวิร์ค จำกัด
02610801087 บริษัท พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
02610801088 บริษัท พี.โอ.พี. บิสสิเนส จำกัด
02610801089 บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด
02610801090 บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด
02610801091 บริษัท เพรสซิเด็นท์ เกรน พรอดักท์ จำกัด
02610801092 บริษัท เพลย์แอนด์เพลย์ จำกัด
02610801093 บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด
02610801094 บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
02610801095 บริษัท แพคโต้ ไฟว์ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801096 บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด
02610801097 บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด
02610801098 บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด
02610801099 บริษัท ภาลักษณ์เจริญ จำกัด
02610801100 บริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด
02610801101 บริษัท มิตซุยแอนด์โค. โกลบอล โลจิสติคส์ แอนด์ อินชัวรันซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
02610801102 บริษัท แมมมอนโอ จำกัด
02610801103 บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด
02610801104 บริษัท โมบิเพียร์ จำกัด
02610801105 บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
02610801106 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
02610801107 บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801108 บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
02610801109 บริษัท ยูเอ็ม เวิร์ค บรอดคาสท์ จำกัด
02610801110 บริษัท ยูเอ็มเอ จำกัด
02610801111 บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
02610801112 บริษัท รีเจ้นท์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
02610801113 บริษัท โรชูว์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
02610801114 บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
02610801115 บริษัท ลักกี้ เวย์ จำกัด
02610801116 บริษัท ล้านนาไบโอเทค จำกัด
02610801117 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
02610801118 บริษัท ลิฟวิ่ง โชว์ ทีวี จำกัด
02610801119 บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
02610801120 บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด
02610801121 บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่น จำกัด
02610801122 บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
02610801123 บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801124 บริษัท เวอริเท็กซ์ จำกัด
02610801125 บริษัท ไวซ เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801126 บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด
02610801127 บริษัท ส.พลังมิตรภาพ จำกัด
02610801128 บริษัท สตาร์ ซันไซน์ จำกัด
02610801129 บริษัท สยามไพรด์ รีเทล จำกัด
02610801130 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
02610801131 บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด
02610801132 บริษัท สยามสเนล จำกัด
02610801133 บริษัท สะโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801134 บริษัท สุดธนา(2534) จำกัด
02610801135 บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด
02610801136 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
02610801137 บริษัท ออนเนสบี จำกัด
02610801138 บริษัท ออลนิว วิชั่น จำกัด
02610801139 บริษัท อะโทมี่ จำกัด
02610801140 บริษัท อัลลิเจนซ์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
02610801141 บริษัท อิไลด์ ไฟร์ บอล โปร จำกัด
02610801142 บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
02610801143 บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
02610801144 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
02610801145 บริษัท เอเจนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
02610801146 บริษัท เอดิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801147 บริษัท เอ็น จี จี ไทม์พีซ จำกัด
02610801148 บริษัท เอ็นซีวายอินเตอร์เทรด จำกัด
02610801149 บริษัท เอ็นเอชแอล เทคนิค จำกัด
02610801150 บริษัท เอเน็ต จำกัด
02610801151 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
02610801152 บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด
02610801153 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
02610801154 บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
02610801155 บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
02610801156 บริษัท แอคทีฟ เทอราปี จำกัด
02610801157 บริษัท แอปเปิ้ล4 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
02610801158 บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801159 บริษัท แอลเอ บิสซิเนส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
02610801160 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
02610801161 บริษัท โอ้โห คอร์ปอเรชั่น จำกัด
02610801162 บริษัท ไอ วิช โปรดักส์ จำกัด
02610801163 บริษัท ไอดีอัตตา จำกัด
02610801164 บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
02610801165 บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด
02610801166 บริษัท ฮีท จำกัด
02610801167 บริษัท ฮูเร ฮาฮา (2015) จำกัด
02610801168 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
02610801169 บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด
02610801170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แด่กัลยาณมิตตา
02610801171 ห้างหุ้นส่วนสามัญ มอร์ชสโตร์
02610801172 ซันไรด์เดอร์ ไทยแลนด์, อิ้งค์
02610801173 เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
02610801174 นาง ปวริศา สมโน
02610801175 นางสาว จีระพักตร์ จีระวัฒนา
02610801176 นางสาว อมรรัตน์ น้อยเรืองวงศ์
02610801177 นางสาว ชนกชนม์ คงภักดี
02610801178 นางสาว ปวีณ์นุช สุคนธา
02610801179 นางสาว มณีรัตน์ ประสพเมต
02610801180 นางสาว รดาณัฐ ทรัพย์พูนสิน
02610801181 นาย พงษ์พิทยา เสนสาย
02610801182 นาย สุรพงษ์ ศรีไกรวิน
02610801183 นาย คมกฤช มานนท์
02610801184 นาย สัจจะพงษ์ ทรัพย์ศุภนิมิต
02610801185 บริษัท เซฟ – ออนฟู้ดส์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
02610801186 บริษัท แวมป์ อินเทลลิเจนท์ โปรดักส์ จำกัด
02610801187 บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
02610801188 บริษัท โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด
02610801189 บริษัท โรบอท เมคเกอร์ จำกัด
02610801190 บริษัท พันธวณิช จำกัด
02610801191 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
02610801192 บริษัท ที.ซี. แนลเชอรัล จำกัด
02610801193 บริษัท ทรี บอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
02610801194 บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด
02610801195 บริษัท บ๊อกซ์ 24 จำกัด
02610801196 บริษัท ว้าว มี จำกัด
02610801197 บริษัท ออราจิส เน็ตเวิร์ค เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
02610801198 บริษัท แน๊ดซ์โปรเจค จำกัด
02610801199 บริษัท ไอเดียล แอพโพรช จำกัด
02610801200 บริษัท ไอแคร์ ยู จำกัด
02610801201 บริษัท เอ แอล วัน จำกัด
02610801202 บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
02610801203 บริษัท ออพติโม จำกัด
02610801204 บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
02610801205 บริษัท หมอมวลชน 2000 จำกัด
02610801206 บริษัท บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด
02610801207 บริษัท พัฒน์พลัส จำกัด
02610801208 บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด