ศุภาลัย เสนอVoluntary Tender Offer ซื้อหุ้น MK เพิ่มโอกาสที่ดี ขยายธุรกิจในเชิงบวก

0
1118

 บมจ.ศุภาลัย ชี้แจงการเสนอซื้อแบบ VoluntaryTender Offerหุ้น MKเชื่อว่าทำให้เกิดความร่วมมือแบบ WINWIN  ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโต

 ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 มีมติให้บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SPM) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK)โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.10 บาท

เหตุผลที่ศุภาลัยมีความสนใจในการทำ VoluntaryTender Offerเนื่องจากบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดำเนินธุรกิจที่ต่างไปจากที่ศุภาลัยดำเนินการอยู่ อาทิเช่น คลังสินค้า ธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น และมีที่ดิน Land Bank หลายแปลงอยู่ในทำเลที่ดี มีต้นทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับราคาที่ดินในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะพัฒนาให้เติบโตในอนาคตอีกทั้งเป็นการขยายการลงทุนไปในทำเลหรือกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจากโครงการของบมจ.ศุภาลัยในปัจจุบัน

ซึ่งปัจจุบันศุภาลัยมีความพร้อมทางด้านการเงินสูง เพราะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านยอดขาย ผลประกอบการ และมีกระแสเงินสดที่ดีจากภาระหนี้ไม่สูงมากเนื่องจากมีการเพิ่มทุนไปเมื่อปีที่ผ่านมาและมีต้นทุนการเงินที่ต่ำกว่าร้อยละ 3

จึงมั่นใจได้ว่า การทำ VoluntaryTender Offer ในครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจแบบWIN-WINทั้งบมจ.ศุภาลัย และบมจ.มั่นคงฯนอกจากนี้ บมจ.ศุภาลัยสามารถช่วยปรับลดต้นทุนการพัฒนาที่ดินและต้นทุนด้านการเงินของ บมจ.มั่นคงฯ และทำให้กำไรรวมเพิ่มขึ้นได้ซึ่งการลงทุนนี้จะคล้ายกับแนวทางการลงทุนโครงการในประเทศออสเตรเลีย โดยศุภาลัยร่วมบริหารเชิงนโยบายเป็นหลัก