ศุภาลัย ส่งมอบ โครงการ “น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข” ปี 2

0
1255
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร และ นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภูมิภาค 1 ส่งมอบ โครงการ “น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข” ปี 2 โครงการที่ทำให้เด็กๆ ในพื้นที่รอบโครงการ มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภัย อีกทั้งยังมอบพื้นที่การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา จ.เชียงราย โดยมี นายอาทิตย์ ขาววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา และนางพรรณพิมล คำปัน ประธานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ณ ห้องยูโทเปีย 2 โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท