ศุภาลัย รับรางวัล ESG 100 Company ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

0
546

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และ นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2561 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ มอบโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

บมจ.ศุภาลัย ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยคัดเลือกจาก 683 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย