ศุภาลัย รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2019 จาก กลต. และสถาบันไทยพัฒน์

0
1521

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง ให้เกียรติรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ภายในงาน Sustainability Disclosure Award ประจําปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรูปแบบการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์