ศุภาลัย นำทีมแพทย์ บริการตรวจสุขภาพลูกหลานคนงานก่อสร้าง สานต่อกิจกรรมสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากโครงการ “Happiness Camp”

0
1155

จากการที่ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดโครงการ “Happiness Camp” ตั้งแต่ปี 2560 โดยดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งความปรารถนาดีไปสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิต ในการสร้างสรรค์ สุขภาวะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างให้มีความสุขมากขึ้น ทั้งการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ มอบวัสดุปลูก พร้อมพืชผักสวนครัวหลากหลายประเภท ทำให้คนงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสวนครัวขนาดใหญ่ มีแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ ประหยัด ส่งเสริมสุขภาพด้วยการจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างแคมป์ ทำให้คนงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทางด้านกีฬา สร้างเสริมสุขภาพความสัมพันธ์ในกลุ่มคนงาน อีกทั้งยังดำเนินการจัดสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ ในแคมป์คนงาน เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ และให้เด็กๆ เล่นในอาณาบริเวณที่ปลอดภัย

ล่าสุดทางบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์โครงการ “Happiness Camp” อย่างต่อเนื่อง โดย นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างแนวราบ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต ของทุกชีวิตในกระบวนการทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่คนงานก่อสร้างภายในโครงการ ไปจนถึงลูกหลานคนงานก่อสร้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสานต่อความสำเร็จในโครงการ “Happiness Camp” ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยได้นำทีมแพทย์ และพยาบาลจาก โรงพยาบาลบางนา 1 ให้บริการตรวจสุขภาพลูกหลานคนงานก่อสร้าง โครงการศุภาลัย โซนบางนา ภายในงานมีการให้บริการปรึกษากุมารแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีลูกหลานคนงานก่อสร้าง เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก ภายในงานยังมีจิตอาสาจากชมรมศุภาลัยสัมพันธ์ ได้รวบรวมสิ่งของบริจาคจากพนักงานศุภาลัย อาทิ ของเล่น เสื้อผ้า ของใช้สำหรับเด็กแบ่งปันให้กับลูกหลานคนงานก่อสร้าง ณ โครงการ ศุภาลัย        วิลล์ บางนา-วงแหวน

 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งโครงการ “Happiness Camp” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มอบความห่วงใย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างให้มีความสุข อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้านการจ้างงานที่มีคุณค่า เพื่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป