ศุภาลัย จัดอบรมโครงการ “CSR DAY” สร้างแรงบัลดาลใจ ในการทำงานอย่างมี CSR

0
511
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมโครงการ CSR DAY ในหัวข้อ CSR Engagement เพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานอย่างมี CSR-in-process เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำไปสู่การขับเคลื่อนงาน CSR ทั้งภายในและภาพนอกได้อย่างเป็นผลสำเร็จ โดยได้ รับเกียรติจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ มาถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่บริษัทฯ ณ ห้อง Convention อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์