ศึกษาดูงานประกันภัยพืชผลเกาหลี สร้างความยั่งยืนให้ประกันภัยพืชผลไทย

0
878
btrhdr

     

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะทำงานด้านการประกันภัยพืชผล (Insurance Working Group on Thailand’s Sustainable Agricultural Insurance System) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัย ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทประกันภัย ร่วมศึกษาต้นแบบด้านการประกันภัยพืชผลของเกาหลี เยี่ยมชมFour Season Farm ศึกษาดูงานการปลูกพืช เช่น แตงโม มะเขือเทศ เป็นต้นเพื่อนำมาใช้สร้างรูปแบบการประกันภัยพืชผลของไทยให้มีความยั่งยืน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี