วิริยะประกันภัย ให้บริการตรวจรถก่อนเดินทาง ฟรี 20 รายการ ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 61

0
1572

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จับมือ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนก่อนเดินทาง ตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2561 ด้วยบริการตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี 20 รายการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 33 แห่ง ที่กระจายครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงและความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมาถึง บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเตรียมพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพรถ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ จำนวน 20 รายการ อาทิ ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง สภาพยาง ระบบเบรก อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ระบบกำลังส่ง ระดับน้ำขั้วกลั่นในแบตเตอรี่ พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษจากวิริยะประกันภัยเมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

สำหรับศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงรานต์ 2561 ได้แก่   1. บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด  2. บริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด  3. หจก.เป้งการาจ   4. บจ.เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป  5. หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส  6. หจก. เจดีย์ออโต้เซอร์วิส   7. บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด  8. หจก.รามอินทรา การาจ กม.2  9. บจ.ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์  10. บจ.ธนพร ออโต้เซอร์วิส  11. บจ.เฟอร์เฟคท์ สปีดไลน์ 12. บจ.ทรัพย์สิทธิ คาร์ อินเตอร์  13. บจ.เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์  14. บจ. อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป  15. บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลินิก จำกัด 16.บจ.สุขุมวิท เอที เซอร์วิส 17. บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด  18. บจ.นที อินเตอร์เซอร์วิส สาขา 1   19. บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด   20. บจ.วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997)  21. บจ.อู่กังวานชัยการช่าง    22. บจ.เซอร์กิตบริการ   23. บจ.อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์   24. บจ.เจริญกิจ ราชพฤกษ์   25. บจ.เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส     26. บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด  27. หจก. งามวงศ์วาน คาร์แคร์   28. บจ.นิวเพื่อนยนต์   29. บจ.เซอร์กิต ติวานนท์  30. อู่ร่วมมิตรเซอร์วิส  31. โสฬส คาร์เซอร์วิส  32. บจ. คุงการาจ  33. บจ.อู่นำชัย เตาปูน