วิริยะประกันภัย ผนึกพลัง จัดกีฬาสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพ

0
1228

นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและพนักงานในสังกัดกลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 จัดกิจกรรม “กีฬาสีมหาสนุก” ประจำปี 2561 เพื่อสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน อันเป็นผลต่อเนื่องที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือในการประสานงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สนามกีฬาสุทธิเกตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต