วิริยะประกันภัย จัดฟุตบอลกระชับมิตร Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5

0
1539

นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Football Viriyah Invitation Cup ครั้งที่ 5”  โดยบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และกระชับความสัมพันธ์อันดี กับ คู่ค้า ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือระหว่างกัน ณ สนาม GRAND SOCCER PRO ถนนสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพฯ