วิริยะจิตอาสาทั่วไทย ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้

0
437

  นายอัสมัน มะลี ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ปัตตานี บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมกลุ่มวิริยะจิตอาสา ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยในพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ถุงยังชีพดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ นอกจากการใช้เรือเป็นยาน​   พานะในการเดินทางเข้าไป นอกจากนี้ บรัษัทฯ ยังได้รวบรวมเงินบริจาคที่ได้จากชาววิริยะประกันภัยทั่วประเทศ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส อีกด้วย