ฤกษ์ดี “ทวีพงษ์” เซ็นลงนามรับตำแหน่ง ผว.กคช.

0
233

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ในตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)