ร่วมแสดงความยินดีนายกสมาคมประกันชีวิตไทย

0
376

สมาคมประกันชีวิตไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561และได้มีมติเลือก นางนุสรา(อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ เป็นนายกสมาคมประกันชีวิตไทยอีกสมัย โดยมีคณะกรรมการสมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องเซียงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561