รองผู้ว่าขอนแก่น ฝากสหประกันชีวิตดูแลความปลอดภัยให้สหกรณ์

0
331

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาผู้นำสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การบริหารงานสหกรณ์ที่มีความมั่นคงโดยการจัดสวัสดิการประกันชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมพบปะกับผู้นำสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน มีนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยนายฐาปกรณ์  ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการและคณะ ให้การต้อนรับ ณ ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวกับผู้นำสหกรณ์ว่า การทำงานในสหกรณ์ถ้าไม่โปร่งใส ไม่บริสุทธิ์ใจ ไม่มีระเบียบขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะเจอกับปัญหา ความยุ่งยากในการบริหารงานสหกรณ์ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการและบริหารงานสหกรณ์ การทำประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ดีสามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ เพราะอุบัติเหตุเกิขึ้นได้โดยไม่ได้คาดหวัง และไม่มีใครว่ารู้เมื่อไหร่ที่เราจะจากโลกนี้ไป อยากฝากสหประกันชีวิตช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นด้วย

     

การลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้สหประกันชีวิตได้พบปะกับผู้นำสหกรณ์อย่างใกล้ชิด โดยสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการได้พบปะผู้นำสหกรณ์ในเรื่องของสถานะความมั่นคงของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นำสหกรณ์ถึงความมั่นคงของบริษัท ในขณะที่นายฐาปกรณ์ ภูวมาส ได้ให้ข้อมูลในเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้นำสหกรณ์ได้เลือกใช้ให้กับสมาชิกตามความเหมาะสมของสหกรณ์แต่ละประเภทต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำสหกรณ์อย่างดียิ่ง