ยูนิเวนเจอร์ เผยผลประกอบการรอบระยะเวลาเก้าเดือน ปี 2564

0
890

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยผลประกอบการรอบระยะเวลาเก้าเดือน ปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) ผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ อยู่ที่ 32.4 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 2,679.7 ล้านบาท 

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า ผลประกอบการรอบ 9 เดือนปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,679.7 ล้านบาท โดยหลักๆ มีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 1,244.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 46% ของรายได้รวม รายได้จากการขาย งานให้บริการ ค่าเช่า และธุรกิจอื่นๆ 1,435.6 ล้านบาท คิดเป็น 54% ของรายได้รวม

“ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ธุรกิจในหลายภาคส่วนต้องเผชิญกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม จากแผนการปรับพอร์ตการลงทุน (Balancing Investment Portfolio) ที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการมาในปี 2563 จะทำให้ในระยะยาวบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน โดยไม่ต้องพึ่งพารายได้หลักจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างสมดุลของรายได้ที่มีจากการปรับพอร์ตการลงทุนที่มีศักยภาพ (ENABLE) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจที่ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง (COMMIT) และการสร้างความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจในระยะยาว (ACCOMPLISH) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแรงและมีความพร้อมที่จะปรับสมดุลในการลงทุนเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยีนต่อไปในระยะยาว” นายกำพล กล่าว

ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 3,200 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564 200 ล้านบาทและทยอยรับรู้รายได้ในปี 2565 – 2566 อีก 3,000  ล้านบาท