ยูนิซิตี้ เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ เชิญนักธุรกิจระดับผู้นำ ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ

0
634

นายคริสโตเฟอร์ คิม ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลอิงค์ พร้อมด้วยนายบ๊อบบี้ คิม รองประธานผู้บริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และนายโรเบิร์ต คลัฟฟ์ รองประธาน- ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง(ไทยแลนด์) จำกัดร่วมงาน President’s Club Member Meeting (PCM Meeting) การประชุมของเหล่านักธุรกิจยูนิซิตี้ระดับแถวหน้าเพื่อเสนอข้อคิดเห็นและกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้ธุรกิจของยูนิซิตี้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำทั้งในไทยและในต่างประเทศ