ยูนิซิตี้ จัดอบรม UNICITY INTELLIGENT PROGRAM  ในหัวข้อ “WHY UNICITY AND UNICITY SCIENCE” เสริมความรู้ ชูจุดเด่นด้านนวัตกรรม

0
750

มร.โรเบิร์ต คลัฟฟ์ (ขวา) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรมพิเศษ UNICITY INTELLIGENT PROGRAM ในหัวข้อ “WHY UNICITY AND UNICITY SCIENCE” เพื่อเน้นเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์มาชูจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ โดยได้รับเกียรติจาก มร.ไมเคิล ซอนเดอร์ส (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล วิทยากรหลักของการอบรมในครั้งนี้ โดยการฝึกอบรมพิเศษในครั้งนี้ได้ผลตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจยูนิซิตี้และผู้สนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นจำนวนมาก ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจและผู้ที่สนใจอีกด้วย