ยูนิซิตี้ส่งเสริมภาคการศึกษา บริจาคอุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ แก่โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

0
2116

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาคบริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดนางสาว สิรินทร์ อรรถบดีกุล พร้อมทีมงานยูนิซิตี้ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมด้วยการบริจาคอุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ ให้แก่นายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อใช้ในด้านการศึกษาซึ่งการบริจาคในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและเป็นส่วนช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในถิ่นธุรกันดารที่ยูนิซิตี้ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานติดต่อกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นดังปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือมาอย่างยาวนาน ‘Make Life Better’