มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ ส่งมอบคณะนิเทศ จุฬาฯ   

0
981

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ส่งมอบห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ที่มีการปรับปรุงใหม่ให้มีความสวยงามและทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และประธานอุปถัมภ์โครงการปรับปรุงห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา กล่าวว่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อสร้างห้องประชุมสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมทางวิชาการของคณะ เมื่อในปี 2533 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของ “ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา” ที่อยู่คู่กับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ มากว่า 30 ปี โดยห้องประชุมนี้ได้มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2556 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้งานห้องประชุมบ่อยครั้ง ทำให้พื้นที่ภายในและภายนอกห้องประชุม รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เสื่อมสภาพไปตามการใช้งาน ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่ต้องการเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงห้องประชุมอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการส่งมอบห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ให้กับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ อย่างเป็นทางการ

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงห้องประชุมในครั้งนี้ เราได้มีการออกแบบใหม่ ก่อสร้างปรับปรุง ติดตั้งเก้าอี้ รวมทั้งเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน อาทิ เครื่องเสียง ระบบแสง จอแอลอีดี ซึ่งเราคาดหวังว่าจะทำให้คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ ได้ใช้ห้องประชุมที่มีความสวยงาม ทันสมัย พร้อมสำหรับการเรียนการสอน และกิจกรรมทางวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

สำหรับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบทอด เจตนารมณ์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการเครือสหพัฒน์ ที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน การมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สถาบันการศึกษา รวมทั้งการบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้ และผู้ประสบสาธารณภัย เป็นต้น