มือทองไทยประกันชีวิต ตบเท้ารับรางวัลคุณวุฒิ “ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ” ครั้งที่ 18

0
1029

มือทองไทยประกันชีวิต ตบเท้ารับรางวัลคุณวุฒิ “ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 สร้างชื่อคว้าผลงานดีเด่นอันดับ 2 ของประเทศ ด้วยผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก และจรรยาบรรณ

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)เปิดเผยว่า ตัวแทนของบริษัทฯ สามารถคว้ารางวัล “คุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ” หรือ National Agent Awards (NAA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน (THAIFA) จำนวน 17 คน ในจำนวนนี้มีตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยม อันดับ 2 ของประเทศ คือ นางสาวสิริกร สวิตตานุวัฒน์ ผู้บริหารศูนย์ สาขาลุมพินี

รางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติประวัติของตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานสูงสุด 100อันดับแรกของประเทศจากตัวแทนประกันชีวิตทั้งระบบกว่า 300,000 คน โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับคุณวุฒิต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตที่มีผลบังคับ รวมถึงต้องเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแบบตลอดชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณาคุณวุฒิNAA ประกอบด้วยผลิตเบี้ยปีแรก (FYP) ของการประกันชีวิตประเภทสามัญหรือประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยมีจำนวนกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า 12 ราย มีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ไม่ต่ำกว่า75% รวมถึงต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิตทั้งนี้ต้องนำส่งผลงานและได้รับอนุมัติในปี 2560 แต่หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการTHAIFAเป็นอันสิ้นสุด

“รางวัลดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของตัวแทนไทยประกันชีวิต ที่มีมาตรฐานความเป็นมืออาชีพในระดับประเทศ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มุ่งพัฒนาตัวแทนของบริษัทฯ ให้เป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้วางแผนดูแลชีวิต หรือ Life Partnerโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ตัวแทนสามารถสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ ICด้วยการเสริมสร้างทักษะความรู้ พร้อมสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาผลงานทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกัน รวมถึงเพิ่มการยอมรับในธุรกิจประกันชีวิต“ นายอังกูรกล่าว