มอบเงินบริจาค Virtual Run 2020

0
420

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อํานวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กรและกลุ่มองค์กรสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายกมล สิริชัน Co-founder & COO บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด (ThaiRun) ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท จากกิจกรรม Virtual Run : Run to the World 2020 แก่นายไพโรจน์ เผือก​          ประพัฒน์ กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่ หัวใจเด็ก” สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนโอกาสในการรักษา ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่