มอบสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษหนุนเอสเอ็มอีเชียงใหม่ 33 ราย

0
521
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

     

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จำนวน 33 ราย วงเงินรวม 25,490,000 ล้านบาท ในโครงการ “สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0” ดอกเบี้ย 1% จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และ“สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว” ดอกเบี้ย 3%เพื่อนำไปใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุง และหมุนเวียนธุรกิจสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งระหว่างการลงพื้นที่ SME สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561