มอบวุฒิบัตร อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8

0
315

นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (คนกลาง) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัล “โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8”พร้อมด้วย นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ จำนวน 93 คน จัดโดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อเป็นเกียรติและเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้สำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้ที่ผ่านการอบรมรวม 8 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 832 คนณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี