มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24

0
273

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร“โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24” (InsuranceManagementand DevelopmentProgram:IMDP24) จัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีทักษะความเป็นผู้นำการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล และพร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วณ โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้